www.linkshandig.info (c) 1999-2023Linkshandige weetjes

Waar komt linkshandigheid vandaan?
De meeste deskundigen gaan ervan uit dat bij een deel van de linkshandigen erfelijkheid aan de basis ligt. Anderen spreken van een natuurlijke variatie: zoals er blonde en donkerharige, lange en korte mensen bestaan, zo zijn er rechts- en linkshandigen. Een aantal linkshandigen heeft mogelijk bij de geboorte of al daarvoor een lichte hersenbeschadiging opgelopen. De rechterhersenhelft laat de linkerhelft van het lichaam functioneren en omgekeerd. Ontstaat er al heel vroeg een minieme beschadiging in de linkerhersenhelft, dan wordt als het ware de rechterhersenhelft gedwongen de functies over te nemen. Deskundigen spreken dan van gedwongen linkshandigheid.


Links of rechts? Doe de test!
Ga rustig zitten en vouw je handen samen. Kijk vervolgens welke duim boven de andere uitsteekt. Bij rechtshandigen is dat normaal de rechterduim, bij linkshandigen de linkerduim. Bovendien groeien bij linkshandigen de nagels aan hun linkerhand sneller, bij rechtshandigen die aan hun rechterhand.

Typisch linkshandig
Linkshandigen gebruiken hun linkerhand voor dingen als gooien, wijzen, schrijven, iets vastnemen... Linkshandigen gebruiken ook het liefst hun linkervoet om te trappen en gebruiken doorgaans eerst hun linkerbeen als ze wandelen, lopen of fietsen.

Of ben je linksogig?
Om te weten of je linksogig bent, doe je deze test. Hou beide ogen open, strek je arm en wijs met je vinger naar een voorwerp dat zich in de verte bevindt. Doe elk van je ogen afzonderlijk dicht. Bij een van beide ogen zal het voorwerp zich nog steeds pal achter je vinger bevinden. Is dat het geval met je linkeroog, dan ben je linksogig.
Sterven linkshandigen eerder?
Een aantal wetenschappers meent van wel. Dat zou dan vooral te maken hebben met het verkeer. Als mensen plots moeten uitwijken, hebben linkshandigen de neiging om naar links te sturen (vanwaar de tegenliggers komen), terwijl rechtshandigen eerder naar rechts (naar de kant van de weg) uitwijken. Een Amerikaanse wetenschapper ging eens kijken hoe het Engeland zat. En wat bleek? In Engeland was het verkeer gevaarlijker voor rechtshandigen. Linkshandigen zijn ook op andere manieren benadeeld. Denk maar aan de meeste machines, wapens, huishoudtoestellen... die voor rechtshandigen zijn gemaakt en daardoor gevaarlijk kunnen zijn.

met recht links-handig