Linkshandig Boemerang werpen
www.linkshandig.info (c) 1999-2023Linkshandige werpers
Kunnen het beste voor een linkshandige boemerang kiezen.
Deze roteert andersom en vliegt ook de andere kant uit dan zijn rechtshandige soortgenoot.
Hij is dan ook spiegelbeeldig gemaakt hieraan. Het is wel mógelijk om een rechtshandige
boemerang met de linkerhand te werpen, maar dit levert een onnatuurlijke werphouding op.
Hiervoor pakt u de boemerang ččrst beet in de rechterhand zoals het hoort en probeert de
beweging van de boemerang, van achter naar voor en de hoek waaronder hij staat indachtig
te worden. Vervolgens neemt u de boemerang, zonder iets aan zijn positie te veranderen,
over in uw linkerhand en probeert die werpbeweging na te bootsen.
Veel Succes!

           www.boemerangman.nl
Het adres voor uw linkshandig boemerang.
met recht links-handig