www.linkshandig.info (c) 1999-2023
                Kijk op de site van de
Wereld Vereniging van Linkshandige Golfers
       voor een overzicht van de diverse
  linkshandige golf verenigingen in de wereld

met recht links-handig
                                       Landelijke Linkshandige golfdag

Dutch Lefties Society

De Dutch Lefties Society is een organisatie voor linkshandige golfers(sters)
die jaarlijks op de laatste zaterdag van september op "De Twentsche" golfclub
de enige nationale wedstrijd voor lefties organiseert

De winnaar mag zich dus de beste leftie van Nederland noemen

Zie voor meer informatie op:

www.twentschegolfclub.nl